Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясының президенті, академик Мұрат Жұрынұлы Жұрыновтың құттықтауы!

501