“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШЫҒЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫ” ғылыми журналы № 2(4) 2023

187

 

«Қазақстанның шығыстану ғылымы» (ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде 2021 жылдың 16 тамызында тіркелген, куәлік №KZ54VPY00039118) журналының құрылтайшысы және шығарушысы Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты болып табылады.

Журналдың мақсаты мен міндеттері:

Отандық және шетелдік шығыстанушы ғалымдардың Шығыс елдерінің тарихы мен мәдениетін, ішкі-сыртқы саясатын, Қазақстан мен Шығыс елдері арасындағы тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, саяси, діни, сондай-ақ, өркениет және мәдениетаралық қарым-қатынастардың аспектілерін жан-жақты талқылауға, проблемалары мен перспективаларын қарастыруға арналған зерттеу нәтижелерін  және Қазақстандық және шетелдік жетекші шығыстанушы ғалымдардың шығыстану ғылымының өзекті мәселелеріне арналған ғылыми зерттеулерін жариялау.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 2 рет

“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШЫҒЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫ” ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ №2(4), 2023