Р. Б. СҮЛЕЙМЕНОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТАНУ ИНСТИТУТЫНЫҢ “SHYGYS” ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ. №1, 2021 Ж.

288

Shygis 1 2021 вывод