Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының 25 жылдығына орай өткен «ҚAЗАҚСТАН ЖӘНЕ ШЫҒЫС ӘЛЕМІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жарық көрді

241

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ-25 л