Р. Б. СҮЛЕЙМЕНОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТАНУ ИНСТИТУТЫНЫҢ “SHYGYS” ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ. №4, 2020 Ж.

623

Shygis 4 2020 ВЫВОД