ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ ФОРМАТЫНДА ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ: ҚАТЕРЛЕР, СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР МЕН БАСЫМДЫҚТАР

832

                Алматы: ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты, 2019. – 92 б.

 Ғылыми баяндамада қатерлер, сын-тегеуріндер мен басымдықтарды есепке ала отырып, қысқа және орта мерзімді перспективаларға арналған Қазақстанның сыртқы саясатының қауіпсіздігін қамтамасыздандыратын тұжырымдамалық үлгі ұсынылған. Бұл еңбек № ВR05236550 «Қазақстан Республикасы және Орталық Азия елдері сыртқы саясатының көпвекторлылығы және қауіпсіздігі» (2018-2020 жж.) атты ҚР БҒМ мақсатты қаржыландыру бағдарламасы аясында жасалды. Авторлар жаһандық қауіп-қатерлер жағдайында ұлттық экономикалық қауіпсіздікті қамсыздандыру жүйесінің негіздері мен оны қалыптастырудың сипаттамасын берген. Геосаяси процестер контексінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қауіптер мен сын-тегеуріндер типологияланып, талданды. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыздандаратын ғылыми-методологиялық тәсілдер жайып көрсетіліп, қауіпсіздіктің негізгі түрлерінің мәні және мазмұны қарастырылған. ҚР экономикалық қауіпсіздігін қамсыздандыру механизмін жасау мақсатында маңызды ұсынымдар әзірленді.

Осы механизмді әзірлеу сыртқы саясат пен экономика салаларындағы мемлекеттік басқару мен реттеу дәрежесін арттыру қажеттілігімен шартталған.