МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ ДОКТОРАНТУРАНЫҢ БІРЛЕСКЕН БАҒДАРЛАМАСЫ

97

Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен Классикалық шығыстану және Қазіргі шығыстану мамандықтары бойынша магистранттар мен докторанттарды даярлайтын бірлескен бағдарламаны жүзеге асырады.

Қазіргі әлем адам нанғысыз жылдамдықпен өзгеруде, ал, мамандарға қойылатын талаптар ұдайы өсуде. Осы контексте, қоғам алдында тұрған күрделі міндеттерді тиімді шешуге қабілетті жас мамандарды сапалы даярлаудың маңызы зор. Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ осы қажеттілікті жете түсініп, шығыстану саласындағы мамандарды даярлаудың жоғары дәрежесін қамсыздандыруға кірісті.

2021-2022 оқу жылы ішінде, Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бірлесіп, магистратура мен докторантураның бірлескен бағдарламасы бойынша гранттық негізде оқытады. Осы бағдарлама магистранттар мен докторанттарға шығыстану саласында жоғары сапалы білім алып, зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламаның түйінді аспектілерінің бірі – заман талаптарын ескере отырып әзірленген, жаңартылған білім беру бағдарламалары болып табылады. Магистранттар мен докторанттар шығыстанудағы қазіргі тенденциялар мен талдау әдістерін зерделейді, ал, оның өзі Шығыс елдерінде болып жатқан күрделі процестерді жақсырақ түсінуге жағдай жасайды.

Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану саласындағы жас мамандарды даярлауда түйінді рөл атқарады. Жаңартылған білім беру бағдарламаларына негізделген магистратура мен докторантураның бірлескен бағдарламасы – шығыстанудағы күрделі міндеттерді шешу мен жаңа перспективаларды айқындауға дайын мамандарды даярлаудың жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді.